Vervanging tennisbanen

10 november 2023


Beste leden,

Tijdens het laatste onderhoud van onze kunstgrasbanen is gebleken dat banen 1, 2 en 3 aan vervanging toe zijn. De slijtage is overigens ook met het oog waar te nemen. Banen 4 en 5 zijn nog niet aan vervanging toe (zouden nog minimaal 5 jaar mee moeten kunnen).

Tijdens de gesprekken met leveranciers adviseerden zij ons unaniem om het huidige kunstgras te vervangen met kunstgras, en niet voor een andere ondergrond te gaan. Dit advies is gebaseerd op het kostenplaatje (aanleg en onderhoud) en op de benodigde onderhoudswerkzaamheden.

Het bestuur heeft dat advies ter harte genomen, en is daarom voornemens om voor banen 1, 2 en 3 nieuw kunstgras te laten leggen. Het bestuur is voornemens om eind november met de leverancier om tafel te gaan zitten, en de handtekeningen te zetten voor de uitvoering.

De kosten van de uitvoering zullen volledig vanuit de reservering voor nieuwe tennisbanen betaald gaan worden. Er zal geen externe financiering benodigd zijn.

Het bestuur wil de leden de komende twee weken de mogelijkheid geven om vragen te stellen omtrent de vervanging van de tennisbanen. In geval van vragen kan er contact opgenomen worden per mail via bestu[email protected] of per telefoon met John van Loon (06 4942 2869).

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTV De Hut

Nieuwscategorieën