Bestuur en Beleid


Bestuur

Functie Naam Email
Voorzitter (DB) John van Loon [email protected]
Secretaris (DB) Mike van Hoof [email protected]
Penningmeester (DB) Erick Klomp [email protected]
Technische Commissie Argo van den Bogert [email protected]
Jeugdcommissie Vacant [email protected]
Kantine- & Parkbeheer Vacant [email protected]
Media & Sponsoring Vacant [email protected]


Ereleden

  • Jan Beniers
  • Tonny van Alem

 

Beleid

Het verleden heeft aangetoond dat L.T.V. De Hut het beste gedijt als een vereniging waar men zowel recreatief als prestatief kan tennissen. Sportiviteit en gezelligheid gaan hand in hand, waarbij het belangrijk is dat het bestuur kan rekenen op vele vrijwilligers. Het beleid van de vereniging is dan ook om de gemeenschap van Aarle-Rixtel en andere geïnteresseerden een open, actieve, plezierige en financieel gezonde tennisvereniging te bieden gericht op zowel prestatief maar vooral recreatief tennis. Het is een vereniging van, voor en door leden, waar aan alle leeftijdscategorieën op basis van gelijkwaardigheid de aandacht geschonken die voor de relevante doelgroep nodig is.

Het motto voor LTV de Hut is: Gezondheid, sportiviteit en plezier, zowel in teamverband als voor individuen. Om dit beleid te kunnen realiseren is een goed functionerende organisatie nodig waar binnen korte lijnen snel en adequaat beslissingen kunnen worden genomen. Om onze beleidsdoelstellingen en het motto “van, voor en door leden” waar te kunnen maken zullen vele handen het werk moeten verlichten. Daarom wordt in commissies en werkgroepen hard gewerkt om het vele werk te doen.

 

Kamer van Koophandel

L.T.V. De Hut is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 40235055.