Wijziging in bestuur / Secretaris "Light" gezocht

28 februari 2024


Afgelopen vrijdag zijn tijdens de ALV de bestuurswijzigingen toegelicht. Samengevat gaat het volgende plaatsvinden;

  • Martien Verbaarschot treedt gedurende 2024 toe tot het bestuur als Penningmeester
  • Erick Klomp is voornemens om in het bestuur te blijven in de rol Park & Kantine
  • Mike van Hoof treedt af, waardoor de positie Secretaris vacant is

Dit betekent dat het bestuur er als volgt uit gaat zien;

Positie Invulling
Voorzitter (DB) John van Loon
Penningmeester (DB) Martien Verbaarschot
Secretaris "Light" (DB) Vacant (hieronder meer info)
TC Argo van den Bogert
Park en Kantine Erick Klomp

 

Secretaris "Light"

Tijdens afgelopen ALV is kenbaar gemaakt dat de Secretaris-rol geminimaliseerd zal worden tot het organiseren en notities maken bestuursvergaderingen en ALV. Alle overige taken die werden uitgevoerd door Mike van Hoof zullen onder de leden verdeeld gaan worden, hier zal op korte termijn over gecommuniceerd worden onder het motto "De club is van ons allemaal!".

Met het minimaliseren van de rol (zal beperkt blijven tot enkele uren per maand) hopen wij dat er zich iemand zal melden om de rol van secretaris op zich te nemen, om zodoende een volwaardig bestuur te vormen. Heb je vragen over de rol, of wil je je aanmelden, kun je contact opnemen met John van Loon (06 4942 2869 of [email protected]).

Nieuwscategorieën